Sytuacja na polskim rynku nieruchomości zmienia się praktycznie cały czas. Aby zapewnić Państwu komfort oraz bezpieczeństwo transakcji, nasze biuro obrotu nieruchomościami stale sprawdza najnowsze aktualizacje w kwestii nieruchomości. Gwarantujemy Państwu najwyższy standard usług oraz kompleksową pomoc w transakcjach kupna, sprzedaży oraz wynajmu mieszkań.
Poniżej prezentujemy artykuły traktujące o najnowszych zmianach na rynku nieruchomości, które szczególnie mogą zainteresować naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do lektury.

REWOLUCYJNE ZMIANY: RYNEK WTÓRNY W MDM

Zmiany w zasadach niezwykle popularnego programu „Mieszkanie dla Młodych” zostały uzgodnione przez podkomisję, która zajmowała się nowelizacją ustawy traktującej o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania.

Aby usprawnić system dopłat do wkładu własnego oraz zwiększyć zainteresowanie rządowym wsparciem, powstał pomysł włączenia do programu nieruchomości, które funkcjonują na rynku wtórnym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, osoby wybierające miejscowości z ograniczoną ofertą inwestycji deweloperskich, będą miały okazję skorzystać z dofinansowania zakupu lokalu. Kolejnym atutem jest fakt, że program obejmie również miejsca, w których deweloperzy nie realizują żadnych nowych inwestycji mieszkaniowych, więc mieszkania z rynku wtórnego mogą cieszyć się dużą popularnością. Rewolucyjna propozycja zakłada wprowadzenie rozróżnienia między limitami cenowymi określonymi dla rynku pierwotnego i wtórnego. Dla obiektów z rynku wtórnego średni wskaźnik odtworzeniowy został ustalony na 90 proc.

Co więcej, podkomisja utrzymała postanowienie o zwiększeniu dopłat dla rodzin wielodzietnych. Jednak to nie wszystko. Dzięki nowelizacji ustawy o „Mieszkaniu dla Młodych” rodziny, które wychowują więcej niż troje dzieci mogą ubiegać się o wsparcie przy zakupie kolejnej nieruchomości.

ZNIESIENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIAST ZWOLNIEŃ?

Działacze samorządowi zaprezentowali swoje uwagi do senackiego projektu ustawy i zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak ocenia Związek Miast Polskich, problemem gmin jest obowiązek opłat podatkowych i niepodatkowych w strukturze danej jednostki samorządu terytorialnego, tj. płacenie „samym sobie”. Powodem takiego systemu jest nieuzasadniony przepływ środków, którego skutkiem może być m.in. utrata subwencji wyrównawczej, głównie w przypadku małych miejscowości.

Zaproponowana zmiana systemu opodatkowania gmin zyskała poparcie przedstawicieli lokalnych władz. Związek uważa, że podatek od nieruchomości powinien zostać zlikwidowany oraz powinno znieść się pozostałe opłaty m.in. z tytułu trwałego zarządu oraz za zajęcie pasa drogowego.

Zarząd Związku Miast Polskich rozpoczął prace nad przepisami, które według nich powinny znaleźć się w nowej wersji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

WRESZCIE DOPŁATY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpoczęcie programu dopłat do termomodernizacji domów jednorodzinnych. Jak dotąd takie inwestycje były wykorzystywane głównie przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Jednak w odpowiedzi na oczekiwania klientów indywidualnych powstał nowy program, który funkcjonuje pod nazwą „Ryś”.

Zapowiadany program ma być szeroko dostępny. Na premie termomodernizacyjne dla właścicieli domów jednorodzinnych, Fundusz zamierza przeznaczyć co najmniej 300 mln zł. W celu wspierania i promocji budownictwa energooszczędnego planowana jest kampania edukacyjna, która ma ukazywać korzyści termomodernizacji lokali mieszkalnych, a także zastosowania nowoczesnych technologii w inwestycjach budowlanych.

Zapowiadana premia termomodernizacyjna ma objąć inwestycje, które dotyczą m.in. zmniejszenia zużycia energii, obniżenia kosztów pozyskania ciepła oraz zamiany źródeł energii.